De oudercommissie behartigt de belangen van onze ouders en kinderen; Wij hechten er waarde aan dat u uw ervaringen met ons deelt.

Waarom is er een oudercommissie?

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderopvang die onze gastouders bieden en de service en werkzaamheden van Rondomkids van hoogstaande kwaliteit zijn. Om optimale kwaliteit en service te kunnen blijven bieden is uw betrokkenheid bij onze organisatie van groot belang. Uw kinderen brengen immers een deel van de week door met een van onze gastouders.

Gastouderbureau Rondomkids is een transparante organisatie die graag meedenkt met haar gastouders en met de ouders die gebruikmaken van de kinderopvang die onze gastouders bieden. Wij hechten er veel waarde aan dat u uw ervaringen met ons deelt.

Wilt u meer doen, dan kan dat ook. Sluit u aan bij onze oudercommissie! Als lid van de oudercommissie behartigd u de belangen van de ouders en kinderen die gebruikmaken van de diensten van Gastouderbureau Rondomkids. Deze oudercommissie bestaat uit 2 leden. Het mail adres is oudercommissie@rondomkids.nl

Als lid van de oudercommissie:

  • voert u overleg met de houder van het gastouderbureau
  • adviseert u gevraagd en ongevraagd het gastouderbureau over zaken met betrekking tot de kinderopvang


Rondomkids is lid van BOink, de belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang.

In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang. Het gaat daarbij om:

  • uitvoering van het kwaliteitsbeleid
  • het pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • veiligheid en gezondheid
  • beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • regeling klachtenbehandeling

Lees meer over het adviesrecht